Home :: NL Onze Diensten Interface & Interactie

 

Interface & Interactie Design

Hoewel het hier om 2 verschillende onderdelen gaat, zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden. Waar het enerzijds uiteraard van belang is om een mooi en professioneel ontwerp te maken is het tevens van belang dat er rekening wordt gehouden met de functionaliteiten en gebruikersvriendelijkheid.

 

Interface Design

Bij de start van het traject zal een mooi ontwerp gemaakt worden die aansluit bij uw identiteit. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de structuur van de toepassing. De structuur wordt geheel bepaald door de door u gewenste inhoud en functionaliteiten. Wij vertalen dit naar een mooie, professionele en praktische interface.

 

Interactie Design

Waar Interface Design ophoudt bij het ontwerp, loopt interaction design als een rode draad door het gehele project.

  • Sluit de interface mooi aan bij de technologie die er aan gekoppeld gaat worden?
  • Is er nagedacht over de plaatsing, vorm en kleur van de verschillende elementen?
  • Is er in het ontwerp al nagedacht over de interactie die plaats gaat vinden?
  • Welke technische aanpak kunnen we het beste hanteren om de werking snel en efficiënt te houden?
  • Is de techniek die we gaan gebruiken ook Zoek Machine vriendelijk?


Interaction Design is de lijm tussen de visualiteit (de voorkant) en de technologie (de achterkant) die ervoor zorgt dat de uiteindelijke toepassing optimaal en gebruikersvriendelijk werkt.

Ook worden hierdoor problemen in het verdere proces voorkomen zodat tijd en kosten bespaard blijven.

"Een goed Interactief design is een naadloze samenloop van grafisch ontwerp, technologie en psychologie."


Overige Diensten:

Ga Terug